domingo, 17 de junio de 2012

¡A la fuelga xeneral!


Mañana, llunes 18 de xunu, fuelga xeneral en les cuenques mineres y xornada de llucha nestes comarques y tamién n'Asturies. ¡Puxa la llucha de la clas obrera! ¡Puxa Asturies llibre y socialista!